Behandelmethoden

 Bij Psyworks maken we gebruik van de volgende psychologische behandelmethoden binnen uw behandeling of die van uw kind. Op basis van uw klachten wordt samen met u een passend behandelplan opgesteld. Indien passend worden uw naasten bij de behandeling betrokken, bijvoorbeeld door gezamenlijke gesprekken te voeren. Tegen het einde van de behandeling stellen we samen een terugvalpreventieplan op.

 

 

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op gedrag en de gedachten die een rol spelen bij uw klachten en deze mede in stand houden. Bij de meeste psychische klachten is CGT wetenschappelijk aantoonbaar effectief en daarom eerste keus van behandelvorm. 

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een vorm van psychotherapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Door verdere ontwikkeling van deze effectieve behandelvorm is deze ook goed toepasbaar bij andere klachten, zoals een laag zelfbeeld, lichamelijke klachten of angstklachten.

EMDR is ook mogelijk en zeer effectief bij kinderen.

 

Bij Psyworks kunt u ook terecht voor de behandeling van pre-verbaal trauma (opgedaan tot een leeftijd van 4 jaar, dus voordat er de beschikking over taal was), behandeling van (bevallings/medisch of ander) trauma bij baby's en ouder-kind traumatherapie.

 

Uw behandelaar Maud van den Elsen is uitgebreid geschoold en ervaren in toepassing van EMDR en door de Vereniging EMDR Nederland geregistreerd als EMDR Europe practitioner.

 

Ook wordt bij Psyworks gebruik gemaakt van Virtual Reality EMDR behandeling als aanvulling op de reguliere behandelcontacten.

 

Ouder-kind traumatherapie is een behandelvorm gericht op met name préverbaal trauma, traumatische ervaringen die zijn opgedaan in de leeftijd tussen 0-4 jaar en waarvoor nog geen taal beschikbaar is maar zich wel toont in gedrag (angst, boosheid, slaapproblemen). Hierbij wordt o.a EMDR ingezet en behandeling gericht op stimuleren van de hechting tussen ouder en kind 

 

BEPP Beknopte eclectische psychotherapie bij PTSS

De Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS  (BEPP) is een aangetoond, effectieve behandeling voor PTSS, die aansluit bij het natuurlijke emotionele verwerkingsproces van ingrijpende gebeurtenissen. BEPP helpt pijnlijke gevoelens en gedachten toe te laten, te verwerken en weer grip te krijgen op het leven. Bij de BEPP wordt desgewenst de partner betrokken bij de behandeling. 

 

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een vorm van psychotherapie waarin het verbeteren van de relaties met andere mensen centraal staat. Mensen zijn 'sociale wezens' die anderen nodig hebben. Ingrijpende veranderingen of verstoringen van relaties (interpersoonlijke problemen of life events) kunnen tot depressieve klachten leiden of deze verergeren. IPT is wetenschappelijk aantoonbaar effectief bij depressieve klachten en behoort samen met CGT tot de aangewezen behandelvorm bij deze klachten.

 

 

Emotionally focused therapy (EFT) is een vrij nieuwe behandelvorm die zowel bij partnerrelatieproblemen als binnen individuele behandeling kan worden toegepast. EFT houdt zich in de eerste plaats bezig met emotie in de breedste zin van het woord. Emotie is de drijvende kracht van ons bestaan, alles vertrekt vanuit emotie: dat is de basisgedachte achter deze snel groeiende therapievorm.

 

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (commitment). ACT bestaat uit zes verschillende vaardigheden; acceptatie (ruimte maken voor vervelende ervaringen), defusie (afstand nemen van gedachten), het zelf (flexibel omgaan met je zelfbeeld), aandacht voor hier-en-nu, waarden (stilstaan bij wat je echt belangrijk vind en toegewijd handelen.

 

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht. Zowel hulpverleners als cliënten vinden oplossingsgerichte therapie een aantrekkelijke manier van werken, omdat ze samen de problemen op een hele concrete manier kunnen aanpakken en positieve veranderingen in korte tijd zichtbaar worden.