Behandelmethoden

 

 

Bij Psyworks maken we gebruik van de volgende psychologische behandelmethoden binnen uw behandeling of die van uw kind. Op basis van uw klachten wordt samen met u een passend behandelplan opgesteld. Indien passend worden uw naasten bij de behandeling betrokken, bijvoorbeeld door gezamenlijke gesprekken te voeren. Tegen het einde van de behandeling stellen we samen een terugvalpreventieplan op.

 

 Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op gedrag en de gedachten die een rol spelen bij uw klachten en deze mede in stand houden. Bij de meeste psychische klachten is CGT wetenschappelijk aantoonbaar effectief en daarom eerste keus van behandelvorm. 

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een vorm van psychotherapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Door verdere ontwikkeling van deze effectieve behandelvorm is deze ook goed toepasbaar bij andere klachten, zoals een laag zelfbeeld, lichamelijke klachten of angstklachten.

EMDR is ook mogelijk bij peuters en kinderen

 

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een vorm van psychotherapie waarin het verbeteren van de relaties met andere mensen centraal staat. Mensen zijn 'sociale wezens' die anderen nodig hebben. Ingrijpende veranderingen of verstoringen van relaties (interpersoonlijke problemen of life events) kunnen tot depressieve klachten leiden of deze verergeren. IPT is wetenschappelijk aantoonbaar effectief bij depressieve klachten en behoort samen met CGT tot de aangewezen behandelvorm bij deze klachten.

 

Emotionally focused therapy (EFT) is een vrij nieuwe behandelvorm die zowel bij partnerrelatieproblemen als binnen individuele behandeling kan worden toegepast. EFT houdt zich in de eerste plaats bezig met emotie in de breedste zin van het woord. Emotie is de drijvende kracht van ons bestaan, alles vertrekt vanuit emotie: dat is de basisgedachte achter deze snel groeiende therapievorm.

 

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (commitment). ACT bestaat uit zes verschillende vaardigheden; acceptatie (ruimte maken voor vervelende ervaringen), defusie (afstand nemen van gedachten), het zelf (flexibel omgaan met je zelfbeeld), aandacht voor hier-en-nu, waarden (stilstaan bij wat je echt belangrijk vind en toegewijd handelen.

 

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht. Zowel hulpverleners als cliënten vinden oplossingsgerichte therapie een aantrekkelijke manier van werken, omdat ze samen de problemen op een hele concrete manier kunnen aanpakken en positieve veranderingen in korte tijd zichtbaar worden.