Kind & Jeugd GGZ


Bij Psyworks kunt U ook terecht voor kortdurende behandeling van psychische klachten van uw kind door een GZ-psycholoog. Dit betreft basis GGZ, passend bij lichte tot matig ernstige klachten.

 

De meeste klachten kunnen vaak kortdurend effectief behandeld worden middels cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie, traumabehandeling middels EMDR of ACT (Acceptance & commitment therapy). Te denken valt dan aan angst- en depressieve klachten, gedragsproblemen of posttraumatische stressklachten.

 

Kinderen en jongeren kunnen we uiteraard niet los zien van het gezinssysteem en andere levensgebieden zoals school of andere hulpverlening. Mede afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere en de hulpvraag worden ouders intensief of minder intensief bij de behandeling betrokken. 

 

Het is mogelijk om een intelligentietest bij uw kind af te nemen indien u vragen heeft rondom de cognitieve vermogens van uw kind. De kosten hiervan worden niet vergoed.

 

Psyworks is een gecontracteerde aanbieder voor de gemeenten Gemert- Bakel, Laarbeek, Deurne, Asten en Someren. Dat houdt in dat Psyworks de kosten voor de behandeling direct declareert bij de gemeente waar het kind woonachtig is. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of de reeds betrokken opvoedondersteuner vanuit de gemeente noodzakelijk. Uw behandelaar kan dan voor U de beschikking (contract) bij de Gemeente aanvragen, waarna de behandeling kan starten.