Kind & Jeugd


Bij Psyworks kunt U ook terecht voor deskundige diagnostiek en behandeling van psychische klachten bij uw kind, te denken valt dan aan: 

 

Somberheidsgevoelens, depressie

Angsten en piekeren

Negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen

Pestproblematiek

Lichamelijke klachten (hoofdpijn, buikpijn) zonder medische verklaring

Gedragsproblemen; opstandig, impulsief of boos gedrag

Traumatische ervaringen

Problemen met relaties en vriendschappen, relatie tussen ouder en kind

Schoolproblemen

Scheidingsproblematiek

Onverwerkte rouw

Ontwikkelingsproblemen passend bij o.a autisme en ADHD

Zindelijkheidsproblemen

Eetproblemen

 

Na de intake volgt vaak eerst (kortdurende) diagnostiek, alvorens de behandeling kan starten. De meeste klachten kunnen vaak kortdurend effectief behandeld worden middels cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie, traumabehandeling middels EMDR of ACT (Acceptance & commitment therapy). Ook voor uitgebreidere onderzoeksvragen kunt u terecht bij Psyworks.

 

Kinderen en jongeren kunnen we uiteraard niet los zien van het gezinssysteem en andere levensgebieden zoals school of andere hulpverlening. Mede afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere en de hulpvraag worden ouders intensief of minder intensief bij de behandeling betrokken. 

 

Het is mogelijk om een losstaande intelligentietest bij uw kind af te nemen (zonder behandeling) indien u vragen heeft rondom de cognitieve vermogens van uw kind. De kosten hiervan worden niet vergoed.

 

Psyworks is een gecontracteerde aanbieder voor de gemeenten Gemert- Bakel, Laarbeek, Deurne, Asten en Someren. Dat houdt in dat Psyworks de kosten voor de behandeling direct declareert bij de gemeente waar het kind woonachtig is. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of de reeds betrokken opvoedondersteuner vanuit de gemeente noodzakelijk. Uw behandelaar kan dan voor U de beschikking (contract) bij de Gemeente aanvragen, waarna de behandeling kan starten.