Kind & Jeugd


Psyworks is een gecontracteerde aanbieder van zowel basis GGZ als specialistische GGZ voor kinderen en jongeren.

 

Bij Psyworks kunt U terecht voor deskundige diagnostiek (onderzoek) en behandeling van psychische klachten bij uw kind, te denken valt dan aan: 

 

Somberheidsgevoelens, depressieve klachten

Aandachts- en concentratieproblemen

Angsten en piekeren

Negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen

Pestproblematiek

Persoonlijkheidsproblematiek in ontwikkeling, risicovol gedrag

Lichamelijke klachten (hoofdpijn, buikpijn) zonder medische verklaring

Gedragsproblemen; bv opstandig, impulsief of boos gedrag

Traumatische ervaringen; waaronder ook pre-verbaal trauma (<4 jaar) en ouder-kind traumatherapie (OKTT)

Problemen met relaties en vriendschappen, relatie tussen ouder en kind

Schoolproblemen

Scheidingsproblematiek

Onverwerkte rouw

Ontwikkelingsproblemen passend bij o.a autisme en ADHD

Zindelijkheidsproblemen

Eetproblemen

 

 

Na de intake volgt vaak eerst (kortdurende) diagnostiek, alvorens de behandeling kan starten. De meeste klachten kunnen vaak kortdurend effectief behandeld worden middels ouder-kind behandeling, cognitieve gedragstherapie, elementen vanuit schematherapie, traumabehandeling middels EMDR (ook bij pre-verbaal trauma <4 jaar) in combinatie met begeleiding van ouders en evt andere systemen zoals school.

 

Bij gezinsproblematiek en/of gedragsproblemen kan, eventueel naast een individueel behandeltraject, ook (intensieve) ambulante gezinsbehandeling ingezet worden.

 

Ook voor uitgebreidere onderzoeksvragen bij kinderen en jongeren, zowel gericht op diagnosestelling (zoals autisme, adhd) als handelingsgerichte diagnostiek kunt u terecht bij Psyworks.

 

Kinderen en jongeren kunnen we uiteraard niet los zien van het gezinssysteem en andere levensgebieden zoals school of andere hulpverlening. Mede afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere en de hulpvraag worden ouders intensief of minder intensief bij de behandeling betrokken. 

 

Bij werkgeheugenproblemen en/of concentratieproblemen is het ook mogelijk om Cogmed-training te volgen vanaf 4 jaar.

 

Het is mogelijk om een losstaande intelligentietest bij uw kind af te nemen (zonder behandeling) indien u vragen heeft rondom de cognitieve vermogens van uw kind. De kosten hiervan worden niet vergoed.

 

Psyworks is een gecontracteerde aanbieder voor de gemeenten Gemert- Bakel, Laarbeek, Deurne, Asten, Veldhoven en Someren. Dat houdt in dat Psyworks de kosten voor de behandeling direct declareert bij de gemeente waar het kind woonachtig is. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of de reeds betrokken opvoedondersteuner vanuit de gemeente noodzakelijk. Uw behandelaar kan dan voor U de beschikking (contract) bij de Gemeente aanvragen, waarna de behandeling kan starten.

 

LET OP: Is uw kind niet woonachtig in een van bovenstaande gemeentes? De behandeling bij Psyworks wordt dan niet vergoed