Uiteraard kan diagnostisch onderzoek bij uzelf of uw kind, onderdeel zijn van de geboden zorg bij Psyworks. Diagnostiek in het kader van de behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar of vanuit de gemeente.

Het is ook mogelijk om een losstaand onderzoek (dus zonder behandelvraag), waaronder intelligentieonderzoek uit te voeren. Bij Psyworks maken we gebruik van de nieuwste uitgave van de meest gebruikte instrumenten ten behoeve van bepaling van het intelligentieniveau (IQ). Dit betreft de WISC-V voor 6-17 jaar of WAIS-V vanaf 17 jaar oud.

Aangezien losstaand intelligentieonderzoek niet in aanmerking komt voor vergoeding, zijn er twee varianten:

Kort en bondig: bij deze variant wordt er na het onderzoek een kort en krachtig verslag aan u toegestuurd via de mail, waarin de resultaten, conclusie en adviezen zijn geformuleerd. Er is een telefonisch eindgesprek waarbij de resultaten kort worden toegelicht.

Kosten: €325,-.

Uitgebreid; bij deze variant ontvangt u een uitgebreid verslag over de mail met een uiteenzetting van de resultaten, een sterkte en zwakte analyse en uitgebreide adviezen. In een eindgesprek lichten we u onze bevindingen toe.

Kosten: 475,-.