Tarieven en vergoedingen


Ook voor 2022 is Psyworks door alle zorgverzekeraars (18+) en o.a de gemeenten Gemert- Bakel, Laarbeek, Asten, Someren en Veldhoven (18-) gecontracteerd, zodat de zorg volledig vergoed wordt voor zowel volwassenen als kind & jeugd. Bij 18+ doen de zorgverzekeraars wel een beroep op uw eigen risico, voor 18- geldt dat niet.

 

 

Volwassenen Basis GGZ 2022: Overgang naar het ZorgPrestatieModel

 

Het ZorgPrestatieModel is ingevoerd door de overheid en betreft een nieuwe wijze waarop uw zorgverzekeraar de zorgaanbieder betaalt voor de geboden zorg; in dit geval psychologische behandeling bij Psyworks. Als cliënt zal U merken dat de facturen vanuit uw zorgverzekeraar duidelijker zijn, omdat er op vermeld staat op welke datum u een consult heeft gehad, met wie en hoelang dit consult duurde. Aan uw vergoeding door de zorgverzekeraar verandert niets; Psyworks blijft gecontracteerd en hierbij wordt uw zorg volledig vergoed. Wel kan er door uw zorgverzekeraar een beroep op het openstaande eigen risico van het betreffende jaar gedaan worden.

 

Vanaf 1 januari 2022 wordt de geboden zorg door Psyworks periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Vanaf de invoering van het ZPM betaalt U uw eigen risico dus niet meer achteraf over een jaar, maar zal uw zorgverzekeraar dit eerder in rekening brengen omdat uw zorgverzekeraar nu ook eerder de declaratie ontvangt vanuit Psyworks (maandelijks in plaats van aan het einde van de behandeling). Houd er rekening mee dat er dus bij aanvang van de zorg een beroep gedaan wordt op uw eigen risico van dat betreffende jaar.

 

Op dit moment is nog niet zeker of de landelijke systemen op 1 januari klaar zijn voor deze nieuwe werkwijze. Het kan dus zijn dat U later in 2022 een eerste factuur ontvangt waarin een beroep op het nog openstaande eigen risico wordt gedaan.

 

De duur van een consult bij uw behandelaar bepaalt het tarief, maar daarin wordt uitgegaan van de tijd die voor U in de agenda was gepland, dat is bijvoorbeeld 45 minuten voor een behandelconsult. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Heeft U op één dag meerdere keren contact met uw behandelaar via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

 

Onderstaande tarieven worden bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht voor uw behandeling, deze hoeft U dus niet zelf deels of geheel te bekostigen. Binnen de contracten met zorgverzekeraars worden afspraken gemaakt over de vergoedingen zij hanteren naar Psyworks; dat is vaak tussen 80% en 96% van het onderstaande NZA-tarief.

 

Tarieven GGZ 2022                NZA-tarief (Nederlandse Zorg Autoriteit)

 

Intake 45 minuten                € 142,31

Intake 60 minuten                € 163,37

Intake 75 minuten                 199,03   

 

Behandeling  15 minuten    € 49,89    (bijvoorbeeld gebundeld email- en/of appcontact op 1 dag)

Behandeling 45 minuten     € 120,99

Behandeling  60 minuten      € 143,71

 

Schriftelijke informatieverstrekking aan derden met toestemming van client        € 91,78

Intercollegiaal overleg kort     22,18

Intercollegiaal overleg lang   € 67,62

Reistijd tot 25 minuten          € 30,75

 

 

 Indien u de zorg zelf betaalt, geldt voor 2022   €117,33 per consult á 45 minuten

 

Bij No- show (niet verschijnen of afmelden binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak) ontvangt u een factuur van  €65,00 vanwege de voor u gereserveerde tijd. Deze kunt U niet indienen bij de zorgverzekeraar.

 

 

 Zorgverzekeraars

Psyworks heeft contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars, dat houdt in dat wij de declaratie rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen. U hoeft deze dus niet zelf te betalen of voor te schieten. Behandeling in de Basis GGZ bij onderstaande zorgverzekeraars wordt volledig vergoed. Uw zorgverzekeraar kan hiermee wel nog uw reeds openstaande eigen risico aanspreken, wat voor 2020 is vastgesteld op 385,-. 

 

* VGZ; VGZ, IZZ, Univé, Zekur, Bewuzt 

* CZ; CZ, CZdirect, Ohra
* Zilveren kruis; Zilveren kruis, Avero Achmea, FBTO, Interpolis,  Ziezo, Pro life, Friesland
* VRZ; VVAA, PNO zorg, Salland, Zorg en zekerheid, ZorgDirect

* MENZIS; Anderzorg
* DSW; Stad Holland

* ASR; Ditzo, de Amersfoortse
* Caresq; Besured, National Academic, Promovendum

* OWM Zorg en zekerheid

* ENO zorgverzekeraar

 

Klik op onderstaande link voor een overzicht van alle verzekeringspakketten en of de behandeling vergoed wordt

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/psyworks

 

Indien uw zorgverzekeraar hier niet vernoemd staat, kan Psyworks waarschijnlijk de declaratie niet rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar. Neem even contact op om dat te controleren. Vaak krijgt u dan achteraf 70% tot 90% vergoed, maar daarvoor kunt U het best even contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Zij hanteren vaak verschillende tarieven bij verschillende zorgverzekering-pakketten, vraag dit daarom goed na. Uw behandelaar brengt de gebruikelijk tarieven in rekening zoals deze vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

 

Sommige klachten vallen niet binnen de zorg die vergoed wordt vanuit de zorgverzekeraar, zoals relatieproblemen, spanningsklachten of aanpassingsproblemen.

Indien U daar toch behandeling voor wenst, maken wij gebruik van tarieven vanuit de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

 

Daarvoor hanteren wij:

Onvergoede zorg consult:      € 117,33

(45 minuten gesprekstijd en 15 minuten rapportagetijd)

 

EFT Relatietherapie:                                       €150,-

(90 minuten)    

 

Los intelligentie-onderzoek kind/volwassene                   

Kort en bondig                                         €325,-

Uitgebreid                                                 €475,-

 

 

Kind- en Jeugd; zie kopje Kind en Jeugd