Ervaringen cliënten

 

Hier vind U ervaringen van onze cliënten, die wij continu gebruiken om de behandeling te optimaliseren en onze dienstverlening te kunnen blijven verbeteren. Evaluatie van uw behandeling met uw behandelaar is een vast onderdeel van de behandeling en wordt ook na afloop middels een digitale vragenlijst vastgelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cliëntentevredenheid

 

Om cliënttevredenheid te kunnen meten maken wij gebruik van de CQ-index. Dit is een vragenlijst die ontwikkeld is om ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg te inventariseren. Clienttevredenheid wordt op deze wijze gemeten om onze dienstverlening te kunnen blijven monitoren en verbeteren. Op basis van onderstaande resultaten kunt U zien dat cliënten de geboden zorgverlening zeer weten te waarderen, waarbij bejegening en geboden behandeling onze sterke kanten zijn. De komende periode zullen we actief aandacht besteden aan het nóg uitgebreider bespreken van de behandelmogelijkheden en verwachte resultaten die er zijn, de client wijzen op patiëntverenigingen of zelfhulpprogramma's.

 

Aan cliënten wordt na afronding van de behandeling middels de digitale vragenlijst een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op:


Bejegening:
Hoe is de behandelaar met u omgegaan tijdens de behandeling?
Heeft de behandelaar u serieus genomen en dingen op een begrijpelijke manier kunnen uitleggen?

Samen beslissen:
Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn?
Is met u besproken welke resultaten u van de behandeling kunt verwachten?
Heeft u informatie gekregen over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning, en/of patiëntenverenigingen?
Heeft u mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling?

Uitvoering van de behandeling:
Heeft u de keuze gehad of uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) betrokken werden bij de behandeling?
Is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten geweest?
Is de behandeling naar uw wens uitgevoerd?
Voor en misschien tijdens de behandeling heeft u of uw behandelaar(s) één of meerdere vragenlijsten ingevuld over hoe het op dat moment met u ging. Zijn de resultaten met u besproken?

Op basis van de resultaten, geldt momenteel het volgende voor Psyworks (30-12-2020)

                                                         Min-Max         Clientscore gemiddeld
Bejegening                                        0-5                              4,9
Samen beslissen                              0-5                              4,6
Uitvoering behandeling                  0-5                              4,8

Algemeen rapportcijfer                                                      9,3

Klachten- en geschillen

 

Heeft u onverhoopt klachten of een geschil met uw behandelaar? Neem dan contact op met info@psyworks.nl. Wij vinden het erg belangrijk om samen met U naar een oplossing te kijken. Cliënttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel.

 

Alle klachten en geschillen worden uiteraard discreet en vakkundig behandeld.

 

Indien U graag een klacht of geschil wil melden, kunt u dat doen bij De Geschillencommissie psychische en pedagogische zorg. De Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg behandelt klachten van cliënten tegen psychologen, psychotherapeuten en pedagogen die zijn aangesloten bij de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL).