Ervaringen cliënten

Waarderingen Zorgkaart Nederland; voor volledig zie www.zorgkaartnederland.nl

24 juni 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Ontzettend fijne en goede connectie met Maud. Voel me erg op mijn gemak en er wordt op een prettige manier gewerkt aan problemen.

15 juni 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Ik voelde me meteen op mijn gemak bij de zorgverlener en aarzelde niet om bepaalde dingen te kunnen delen. Ook was de locatie fijn, er was voldoende parkeerplaats, en de ruimte zelf was rustig en...

9
.7
Lees meer
23 april 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Wat volgens mij beter kan in de zorgverlening: Het aantal behandelingen wat ik vergoed krijg van mijn zorgverzekering. Ik had graag nog meer afspraken gehad met Maud. Vooral EMDR had ik nog vaker...

9
.8
Lees meer

 


Cliëntentevredenheid

 

Om cliënttevredenheid te kunnen meten maken wij gebruik van de CQ-index. Dit is een vragenlijst die ontwikkeld is om ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg te inventariseren. Clienttevredenheid wordt op deze wijze gemeten om onze dienstverlening te kunnen blijven monitoren en verbeteren. 

 

Aan cliënten wordt na afronding van de behandeling middels de digitale vragenlijst een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op:


Bejegening

Ten aanzien van bejegening geven bijna alle clienten aan zich serieus genomen te voelen en dat zaken op begrijpelijke wijze uitgelegd zijn. Maar liefst 100% van de clienten geeft aan dat de behandelaar goed bereikbaar is. 

Informatie over de behandeling

Een zeer groot deel van de clienten geeft aan informatie gekregen te hebben over behandelmogelijkheden en met een groot deel van hen is besproken welke resultaten er te verwachten zijn van de behandeling. Aandachtspunten zijn het bespreken van zelfhulpnetwerken en/of patientverenigingen en het bespreken van resultaten van vragenlijsten.

Samen beslissen

Vrijwel alle clienten geven aan mee te hebben kunnen beslissen over de behandeling en datzelfde geldt voor de keuze om naasten te betrekken bij de behandeling. Ruim 92% van de clienten geeft aan dat deze behandeling de juiste was voor de klachten.
Uitvoering van de behandeling

Vrijwel alle clienten geeft aan dat de behandeling naar wens is uitgevoerd. Het gemiddelde rapportcijfer is een 9,2

 

Schaal 2021      
       
Bejegening (1-5) 4,9      

Bereikbaarheid behandelaar (1-5)

Informatie behandeling

5

4,7

     
Samen beslissen (1-5) 4,6      
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5) 4,7      
Uitvoering behandeling (1-5) 4,8      
Informatie over vragenlijsten (1-5) 4,6      
Rapportcijfer (0-10) 9,2      
     

Vooral over de bejegening, uitvoering van de behandeling en bereikbaarheid zijn cliënten zeer tevreden bij Psyworks. Wat betreft het samen beslissen  geven cliënten aan dat er nog verbetermogelijkheden zijn en ook het meer bespreken van passende zelfhulpnetwerken, patientenverenigingen en resultaten uit vragenlijsten staat op de verbeteragenda van komend jaar. Ondanks deze verbeterpunten krijgt Psyworks toch hoge rapportcijfers van de cliënten, er wordt zelfs een aantal  keer het cijfer 10 gegeven.

Klachten- en geschillen

 

Heeft u onverhoopt klachten of een geschil met uw behandelaar? Neem dan contact op met info@psyworks.nl. Wij vinden het erg belangrijk om samen met U naar een oplossing te kijken. Cliënttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Alle klachten en geschillen worden uiteraard discreet en vakkundig behandeld.

 

Indien onverhoopt hiermee uw klacht niet verholpen is en U graag een klacht of geschil wil melden, kunt u dat doen bij  klachten- en geschillencomissie van de LVVP; Landelijke vereniging voor vrijgevestigde GZ-psychologen. Indien het hiermee niet opgelost kan worden, kunt U zich richten tot de Geschillencommissie voor vrijgevestige GGZ-praktijken, postbus 90600 2509LP Den Haag. Hier zijn kosten aan verbonden.