Psychische klachten

 

Psyworks is een praktijk voor generalistische basis GGZ voor zowel volwassenen als kinderen/jongeren. Cliënten met lichte tot matig ernstige psychische aandoeningen worden kortdurend en klachtgericht behandeld. Hierbij geldt dat de klachten zo kort maar krachtig mogelijk behandeld worden.

 

Voorbeelden van psychische klachten bij volwassenen of kinderen zijn:

 • Angstklachten, waaronder buitensporige piekerklachten, sociale angst of fobieën 
 • Paniekklachten met lichamelijke klachten of angst voor drukke ruimtes/plekken
 • Somberheids- en depressieve klachten
 • Dwangklachten; dwanggedachten en dwanghandelingen
 • Traumatische ervaringen; ingrijpende ervaring waar u zelf of uw kind niet overheen kan komen (posttraumatische stress)  waaronder seksueel overschrijdend gedrag, fysiek of dreigend geweld, ongelukken, medisch trauma of andere ingrijpende ervaringen
 • Lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, rugpijn of hyperventilatie waar U zich buitengewoon angstig over voelt en/of zorgen over maakt en impact hebben op uw functioneren
 • Moeite met het hanteren en reguleren van emoties en gedrag, bijvoorbeeld bij het omgaan met lastige situaties en/of bij veel spanning. Te denken valt dan aan gedragsproblemen, boosheid en agressiviteit.
 • Herhaaldelijk problemen in de omgang met anderen; bijvoorbeeld moeite met opkomen voor jezelf of om contacten te leggen en te onderhouden. Dit belemmert het functioneren
 • Psychische klachten tijdens en na de zwangerschap
 • Psychische klachten die ouderschap beïnvloeden
 • Gedragsproblemen bij kinderen

 

Let op: bepaalde klachten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, zoals burn-out, werkproblemen, relatieproblemen, specifieke fobie (behalve prikangst) of aanpassingsproblemen. Indien u toch behandeling wenst, is dat op eigen kosten. Bij de intake wordt dit met u besproken en op basis van de klachten bekeken of er sprake is van een DSM-V stoornis waardoor gebruik gemaakt kan worden van vergoede zorg, of dat bij afwezigheid van een DSM-V stoornis de geboden zorg zelf bekostigd kan worden.

 

Als u twijfelt of uw klachten vallen binnen behandeling in het kader van de Basis GGZ kunt U ook makkelijk per mail of telefonisch contact opnemen.

 

Bij zeer ernstige klachten, waarbij bijvoorbeeld sprake kan zijn van crisissituaties is behandeling binnen de Basis GGZ niet passend. Overleg met uw huisarts welke zorg wel aansluit bij uw zorgvraag.