Praktijkinformatie


Psyworks is een praktijk voor basis GGZ voor volwassenen.  Behandeling in de Basis GGZ is kortdurend, doelgericht en zodoende ligt de nadruk op herstel en vergroten van uw eigen kracht.

 

Voor volwassenen is Maud van den Elsen, GZ-psycholoog uw behandelaar. 

 

De praktijk bevindt zich aan Karbeel 16 te Gemert, een door cliënten als prettig omschreven locatie met voldoende parkeergelegenheid.

 

Bij Psyworks wordt gebruik gemaakt van alle gangbare, evidence-based behandelvormen. Innovatie, opleiding en gebruik maken van nieuwe inzichten vinden we belangrijk. Zo kunnen we bijvoorbeeld Virtual Reality inzetten bij EMDR traumabehandeling zodat de behandeling geïntensiveerd wordt.

 

 


Werkwijze

 

Voordat de behandeling kan starten is er een verwijzing van de huisarts nodig. Voor kind & jeugd kan dat een verwijzing van de huisarts of het CJG zijn.  Wanneer U via de huisarts een papieren verwijzing heeft gehad, of de huisarts heeft deze digitaal verzonden,  kunt u telefonisch- of per email contact opnemen voor een intakegesprek. In de tussentijd word U gevraagd alvast één of meerdere vragenlijsten in te vullen. Tijdens het intakegesprek wordt samen met u gekeken wat de klachten zijn en welke behandelvorm hiervoor het meest aangewezen is. Uw behandelaar stelt de diagnose. 

 

Na de intake en het stellen van de diagnose,  kan de behandeling meestal direct starten. De frequentie van de afspraken wordt samen met U bepaald. Afspraken duren gemiddeld 45 minuten, waarbij uw behandelaar nog 15 minuten heeft om te rapporteren.

 

Richting afronding van de behandeling wordt met u gewerkt aan een terugvalpreventieplan, zodat u eventuele terugval tijdig kunt herkennen en weet wat u kunt doen bij een eventuele terugval.


Behandelingen

 

Uw behandelaar maakt gebruik van verschillende evidence-based (dus wetenschappelijk, aangetoond werkzaam) psychologische behandeltechnieken afgestemd op uw persoonlijke situatie en klachtenpatroon. Dit kan bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie (CGT), interpersoonlijke psychotherapie (IPT), traumabehandeling middels EMDR, Acceptance & commitment therapie (ACT), Emotionally focused therapy (EFT) of oplossingsgerichte therapie zijn.

 

In de basis GGZ wordt soms gewerkt met het KOP-model als uitgangspunt; een transdiagnostisch behandelmodel bestaande uit kortdurende en effectieve interventies die cliënten met matig ernstige klachten helpt de controle over het eigen functioneren terug te krijgen en bij klachtvermindering.

 

Tijdens de behandeling wordt eveneens gebruik gemaakt van E-health; hier krijgt u extra informatie over uw klachten en kunt u thuis aan de slag met toepassing van psychologische technieken om meer grip te krijgen op uw klachten.

 

Ook worden, indien gewenst, uw naasten actief betrokken bij de behandeling en terugvalpreventie. Gedurende de behandeling wordt besproken hoe dit bij U kan ondersteunen. Uw naasten, familielid, andere betrokken hulpverlener of andere belangrijke ander is altijd welkom bij afspraken.


Uw behandelaar

 

Uw behandelaar en praktijkhouder drs. Maud van den Elsen is een GZ-psycholoog. Dat houdt in dat zij na haar universitaire opleiding psychologie nog een vervolgopleiding tot GZ-psycholoog (of gezondheidszorgpsycholoog) gedaan heeft en als brede professional opgeleid is in diagnostiek en verschillende psychologische behandelvormen, zodat uw behandeling afgestemd kan worden op uw klachten en hulpvraag. Zij heeft ruim 10 jaar ervaring opgedaan in de specialistische GGZ/psychiatrie (GGzE de Grote Beek) en de psychologische dienst binnen de revalidatiezorg voordat zij begin 2019 een eigen praktijk is gestart in Gemert. Uw behandelaar werkt continu aan verbetering van de behandeling, verdiept haar kennis middels cursussen/opleidingen en neemt deel aan een intervisiegroep.

 

Voor de kinder & jeugd GGZ werken we met een team van verschillende disciplines, zie het kopje 'team' voor meer informatie.


Wachttijden

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 


Psyworks beschikt over een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd en geregistreerd door Zorginstituut Nederland (ZiNL). Het volledige statuut is ter inzage aanwezig op de praktijk en te vinden op deze site onder 'kwaliteitsstatuut'.

 

 

 

Psyworks hanteert het privacybeleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).