Praktijkinformatie


Psyworks is een praktijk voor basis GGZ voor volwassenen en voor kinder- en jeugd GGZ vanuit de jeugdhulp.

 

De praktijk bevindt zich aan Karbeel 16 te Gemert, een door cliënten als prettig omschreven locatie met voldoende parkeergelegenheid.

 


Werkwijze

 

Voordat de behandeling kan starten is er een verwijzing van de huisarts nodig. Wanneer U via de huisarts een papieren verwijzing heeft gehad, of de huisarts heeft deze digitaal verzonden,  kunt u telefonisch- of per email contact opnemen voor een intakegesprek. In de tussentijd word U gevraagd alvast één of meerdere vragenlijsten in te vullen. Tijdens het intakegesprek wordt samen met u gekeken wat de klachten zijn en welke behandelvorm hiervoor het meest aangewezen is. Uw behandelaar stelt de diagnose. 

 

Na de intake en het stellen van de diagnose,  kan de behandeling meestal direct starten. De frequentie van de afspraken wordt samen met U bepaald. Afspraken duren 45 minuten, waarbij uw behandelaar nog 15 minuten heeft om te rapporteren.

 

Richting afronding van de behandeling wordt met u gewerkt aan een terugvalpreventieplan, zodat u eventuele terugval tijdig kunt herkennen en weet wat u kunt doen bij een eventuele terugval.


Behandelingen

 

Uw behandelaar maakt gebruik van verschillende evidence-based (dus wetenschappelijk, aangetoond werkzaam) psychologische behandeltechnieken afgestemd op uw persoonlijke situatie en klachtenpatroon. Dit kan bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie (CGT), interpersoonlijke psychotherapie (IPT), traumabehandeling middels EMDR, Acceptance & commitment therapie (ACT), Emotionally focused therapy (EFT) of oplossingsgerichte therapie zijn.

 

In de basis GGZ wordt soms gewerkt met het KOP-model als uitgangspunt; een transdiagnostisch behandelmodel bestaande uit kortdurende en effectieve interventies die cliënten met matig ernstige klachten helpt de controle over het eigen functioneren terug te krijgen en bij klachtvermindering.

 

Tijdens de behandeling wordt eveneens gebruik gemaakt van E-health; hier krijgt u extra informatie over uw klachten en kunt u thuis aan de slag met toepassing van psychologische technieken om meer grip te krijgen op uw klachten.


Uw behandelaar

 

Uw behandelaar en praktijkhouder drs. Maud van den Elsen is een GZ-psycholoog. Dat houdt in dat zij na haar universitaire opleiding psychologie nog een vervolgopleiding tot GZ-psycholoog (of gezondheidszorgpsycholoog) gedaan heeft en als brede professional opgeleid is in diagnostiek en verschillende psychologische behandelvormen, zodat uw behandeling afgestemd kan worden op uw klachten en hulpvraag. Zij heeft ruim 10 jaar ervaring opgedaan in de specialistische GGZ/psychiatrie (GGzE de Grote Beek) en de psychologische dienst binnen de revalidatiezorg voordat zij begin 2019 een eigen praktijk is gestart in Gemert. Uw behandelaar werkt continu aan verbetering van de behandeling, verdiept haar kennis middels cursussen/opleidingen en neemt deel aan een intervisiegroep.


Wachttijden

 

 

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 


Psyworks beschikt over een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd en geregistreerd door Zorginstituut Nederland (ZiNL). Het volledige statuut is ter inzage aanwezig op de praktijk.

 

Psyworks hanteert het privacybeleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).