Uiteraard kan psychodiagnostisch onderzoek bij uzelf of uw kind, onderdeel zijn van de geboden zorg bij Psyworks. Kortdurende diagnostiek in het kader van de behandeling wordt voor volwassenen vergoed door uw zorgverzekeraar (dus niet enkel een losstaand diagnostisch onderzoek).

Bij kind en jeugd kan ook losstaand uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd worden, te denken valt dan onderzoek naar IQ, ontwikkelingsproblematiek zoals autisme, adhd maar ook onderzoek naar gedrag en/of sociaal-emotioneel onderzoek. Middels de SEO-R kan ook onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkelingsleeftijd bij kinderen met autisme of een (licht)verstandelijke beperking uitgevoerd worden.

Bij Psyworks maken we gebruik van de nieuwste uitgave van de meest gebruikte onderzoeksinstrumenten.  Ten behoeve van bepaling van het intelligentieniveau (IQ) wordt gebruik gemaakt van de WISC-V voor 6-17 jaar of WAIS-V vanaf 17 jaar oud.